استفاده از نوشته ها با ذکر منبع مجاز می باشد.

 

خاطرات مروارید موسیقی ایران بانو قمرالملوک وزیری5 

 آخرین درخواست قمر (در اینجا بخوانید) 

  

نوشته شده توسط ---- در ساعت 14:52 | لینک  | 

  خاطرات مروارید موسیقی ایران بانو قمرالملوک وزیری4 

 کنسرت در گراند هتل3 (در اینجا بخوانید) 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 20:41 | لینک  | 

 خاطرات مروارید موسیقی ایران بانو قمرالملوک وزیری 3  

 کنسرت در گراند هتل2 (در اینجا بخوانید) 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 19:31 | لینک  | 

 

خاطرات مروارید موسیقی ایران بانو قمرالملوک وزیری 2  

 کنسرت در گراند هتل1 (در اینجا بخوانید) 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 10:17 | لینک  | 

 خاطرات مروارید موسیقی ایران، بانو قمرالملوک وزیری 1  

حکایت مرغ سحر (در اینجا بخوانید) 

 

 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 18:6 | لینک  | 

 

  دومین اجرای ارکستر الوند - محاسن و مشکلات (در اینجا بخوانید) 

  

 

 

 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 20:56 | لینک  | 

 شکل گیری ارکستر الوند و اولین اجرای آن (در اینجا بخوانید) 

 

  

 

  

 

 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 22:51 | لینک  | 

 

احداث استودیو خصوصی من در منزل - استودیو صبا (دراینجا بخوانید) 

 

 

  

  

 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 22:59 | لینک  | 

 

تصنیف آتش دل با صدای شادروان استاد تاج اصفهانی (دریافت برنامه)

 

 

 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 2:24 | لینک  | 

 

تصنیف رنگهای طبیعت با صدای شادروان استاد تاج اصفهانی (دریافت برنامه)

 

 

 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 20:13 | لینک  | 

 

تصنیف به اصفهان رو با صدای شادروان استاد تاج اصفهانی (دریافت برنامه)

 

 

 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 10:15 | لینک  | 

 

 

تصنیف بسیار زیبا و ماندگار در کنج دلم با صدای شادروان استاد منوچهر همایونپور ساخته استاد یگانه هنر شادروان استاد حسین خان یاحقی در مایه ابوعطا (دریافت برنامه)

 

 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 0:53 | لینک  | 

 

آواز شادروان استاد ادیب خوانساری به همراه تار استاد ابراهیم سرخوش - خوشتر از دوران عشق ایام نیست (دریافت برنامه)

 

 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 3:41 | لینک  | 

 

آواز شادروان استاد ادیب خوانساری به همراه تار استاد ابراهیم سرخوش - چه مستی است ندانم که رو به ما اورد (دریافت برنامه)

 

 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 19:35 | لینک  | 

 

آواز شادروان استاد ادیب خوانساری به همراه تار استاد ابراهیم سرخوش - از خودی بگذر که تا یابی خدا را (دریافت برنامه)

  مثنوی ابوعطا

 

 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 22:59 | لینک  | 

 

آواز شادروان استاد ادیب خوانساری به همراه تار استاد ابراهیم سرخوش - ای زلف تو در خم کمند (دریافت برنامه)

 

 

 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 2:24 | لینک  | 

 

 آواز شادروان استاد ادیب خوانساری به همراه تار استاد ابراهیم سرخوش - جان ندارد هرکه جانانیش نیست (دریافت برنامه)

 

 

 

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 20:18 | لینک  | 

 

تصنیف ملی ای وطن اثر شادروان استاد کلنل علینقی خان وزیری با صدای بانو روح انگیز (دریافت برنامه)

 

 

در قسمتهایی از این اثر (قسمتهای دوصدایی) ،استاد وزیری خانم روح انگیز را همراهی نموده اند.

 

نوشته شده توسط ---- در ساعت 18:57 | لینک  | 


پسر عزیز و دلبندمان آریا، امروز  4 آبان ماه 1392 ، سه سالگی اش تمام و وارد چهارمین سال زندگی شد.
نوشته شده توسط ---- در ساعت 10:20 | لینک  | 


برنامه خصوصی - استادان محمودی خوانساری - محمد موسوی (شور - 1361/04/25) - (دریافت برنامه)


نوشته شده توسط ---- در ساعت 23:49 | لینک  | 


برنامه خصوصی - استادان شادروان محمودی خوانساری - حبیب اله بدیعی - مجید نجاهی (شور 1354/07/30) - (دریافت برنامه)


نوشته شده توسط ---- در ساعت 19:20 | لینک  | 


برنامه خصوصی - استادان شادروان حبیب اله بدیعی - مجید نجاهی (سه گاه - شوشتری) - (دریافت برنامه)


نوشته شده توسط ---- در ساعت 21:42 | لینک  | 

 

صبح امروز دوشنبه 27 خردادماه 1392  شهنواز تار ایران استاد جلیل شهناز درگذشتنوشته شده توسط ---- در ساعت 15:23 | لینک  | استاد همایون خرم آخرین بازمانده مکتب استاد صبا درگذشت  (در اینجا بخوانید)

نوشته شده توسط ---- در ساعت 6:53 | لینک  | 


تکنوازان برنامه شماره 373 - باهمکاری استادان شادروان پرویز یاحقی - جلیل شهناز - جهانگیر ملک - در دستگاه شور (دریافت برنامه)نوشته شده توسط ---- در ساعت 20:18 | لینک  | 


تکنوازان برنامه شماره 366 - باهمکاری استادان شادروان پرویز یاحقی - جلیل شهناز - منصور صارمی - جهانگیر ملک - در مایه دشتی (دریافت برنامه)
نوشته شده توسط ---- در ساعت 23:15 | لینک  | 


تکنوازان برنامه شماره 392 - باهمکاری استادان شادروان پرویز یاحقی - جلیل شهناز - منصور صارمی - جهانگیر ملک - در دستگاه شور (دریافت برنامه)
نوشته شده توسط ---- در ساعت 19:4 | لینک  | 

                                           شادروان استاد جلال دوستی - سیامک اختری
   شادروان استاد جلال دوستی از زبان  ستار هشیاری پور یکی از شاگردان قدیمی اش که از کودکی نزد وی مشق تار را شروع کرد (در اینجا بخوانید)

 

قطعه ای با تار ستار هشیاری پور به یاد شادروان استاد جلال دوستی در مایه دشتی (دریافت برنامه)                              ستار هشیاری پور از شاگردان استاد دوستی در اصفهان

نوشته شده توسط ---- در ساعت 22:51 | لینک  | 


تصنیف بخت بیدار

اثر شادروان استاد اکبرمحسنی با صدای مخملی استاد بنان دردستگاه شور (دریافت برنامه)
نوشته شده توسط ---- در ساعت 16:44 | لینک  | 


تصنیف خوشه چین

اثر شادروان استاد روح اله خالقی با صدای جاودانه استاد بنان درمایه اصفهان (دریافت برنامه)
نوشته شده توسط ---- در ساعت 20:13 | لینک  |